ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
เงื่อนไข
ข้อกำหนดทางกฎหมาย
        ห้ามมิให้ผู้เรียนทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ปรากฏอยู่ในระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการศึกษาส่วนบุคคล ทั้งนี้ การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้า จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
        เงื่อนไขนี้ จัดทำขึ้นในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น หากเบราว์เซอร์แปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งมีไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ ขอให้ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าเงื่อนไขฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น ที่จะครอบคลุม หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ
ติดต่องานเทคโนโลยีการศึกษา กองบริหารการศึกษา
ในวันและเวลาราชการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-16.30 น.
โทร : 02-849-4600   Fanpage : MUx.Mahidol